Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติของอบต.นากระตาม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี(พ.ศ.2562-2564)
   สำรวจความพึงพอใจ
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077-548196
   งานให้บริการ
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายประทีป แสงจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ดู : 7)
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 9)
เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ (ดู : 5)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 7)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 8)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคา พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ.2563 (ดู : 21)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 52)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนากระตาม ประจำปี พ.ศ. 2563
 
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนากระตาม ประจำปี พ.ศ. 2562
 
กิจกรรมวันเด็กปี 2563
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
กะปิแม่แดง
 
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง,
กล้วยเล็บมือนางอบ
 
e-GP ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs