Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติของอบต.นากระตาม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี(พ.ศ.2562-2564)
   สำรวจความพึงพอใจ
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077-548196
   งานให้บริการ
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข้าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 8) 13 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคา พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ.2563 (ดู : 21) 7 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 52) 3 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 26 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายไทรลอด-ต้นสมอ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 26 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 26 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 27) 20 ส.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2563 (ดู : 30) 5 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการ อบต.นากระตาม (ดู : 33) 24 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563 (ดู : 38) 13 ก.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 39) 9 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 37) 9 ก.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 40) 8 มิ.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการห้องน้ำสาธารณะที่ทำการ อบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 44) 2 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการ อบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 18 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 66) 13 พ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 68) 7 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 30 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแซะ-นาดอน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 24 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 24 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่ริม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 24 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายอินจันทร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 24 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 54) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกลัด ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 10 เม.ย. 2563
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 57) 7 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 1 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประยูรสงเคราะห์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 1 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 1 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 1 เม.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 83) 4 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 58) 21 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 53) 20 ก.พ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (ดู : 55) 11 ก.พ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 52) 3 ก.พ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 50) 16 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสมเด็จย่า ม.4,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยซ้องพัมนา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเพิ่มทรัพย์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 57) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 81) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (ดู : 64) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 62) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (ดู : 61) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 60) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (ดู : 72) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (ดู : 90) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 86) ธ.ค.
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (ดู : 108) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 104) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (ดู : 105) ธ.ค.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 127) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ดู : 121) ธ.ค.
สรุปผลการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 141) ธ.ค.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 146) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (ดู : 139) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs